Изградени инсталации

 

 


Пластинчати пастьоризатори в млекопреработващи предприятия

Милки Груп – Хасково

Бор Чвор – с. Дълбок Извор, общ. Пловдив

Рафтис Милк – с. Бяла, обл. Сливен

Маклер Комерс – с. Брестовене, обл. Разград

Tecnomilk – Romania

Valmix Steel – Romania

Сакарела – гр. Ямбол

Полидей-2 – мандра с. Домлян, общ. Карлово

ЧЕХ – ООД, с. Соколово, обл. Габрово

Димитър Маджаров – гр. Стамболийски

 


Тръбни топлообменници за отпадни води в пречиствателни станции

в мандра в с. Долнослав – общ. Асеновград

в мандра в с. Домлян – общ. Карлово

за преработвателни инсталации във Франция

 


Вакуумизпарителна инсталация за мляко

Млекопреработвателно предприятие „Димитър Маджаров“ – гр. Стамболойски