Начало

„ТЕРМОИНЖЕНЕРИНГ” ООД е основана през 1993 г. от инж. Динчо Динев.

 

Предметът на дейност на фирмата е проектиране, производство, монтаж, пускане в експлоатация, наладка и ремонт на машини и съоръжения в хранително-вкусовата промишленост – основно машини за топлинна обработка на хранителни течности в поток, като пастьоризатори,стерилизатори, охладители, вакуумизпарителни инсталации, блокове за газиране на безалкохолни напитки – в млечната, консервната и винарската промишленост, производството на безалкохолни напитки и бира.

През годините от създаването си досега ТЕРМОИНЖЕНЕРИНГ ООД се развива в две направления:
1. Научно
2. Производствено