Пластинчати топлообменници и инсталации от тях

 

Шест секционни пастьоризатори за мляко с автоматичен контрол на процесите, произведени през месец декември 2006 г.


Четири секционен пластинчат топлообменник


Пастьоризатор за мляко, внедрен в млекопреботвателно предприятие KIANA – с.Самораново, община Дупница


Пастьоризатор за захарен сироп, внедрен в Казахстан


Пластинчатите топлообменници

на „ТЕРМОИНЖЕНЕРИНГ” ООД се изработват от неръждаеми пластини, произведени в Германия:

– Продукти : мляко, плодови и зеленчукови сокове и напитки, вино, бира, вода, минерални и растителни масла и др.

– Производителности : от 500 L/h до 50 000 L/h

– Температурен обхват : от (-20)°С до (+150)°С